O nas


 

Spółdzielnia Pracy Surowców Mineralnych  w Opolu rozpoczęła swoją działalność w 1952roku. W swojej kilku dziesięcioletniej  działalności wyspecjalizowała się w produkcji  kruszywa filtracyjnego i budowlanego.
 
Duże zapotrzebowanie na   wysokiej jakości piaski i żwiry filtracyjne związane jest z wciąż pogłębiającym się kryzysem zasobów wód podziemnych. Zmniejszanie się tych zasobów wymaga racjonalnego operowania istniejącymi zasobami wód, przy czym najistotniejsze staje się zagadnienie ich uzdatniania i oczyszczania, dotyczy to zwłaszcza wód pitnych , przemysłowych a także ścieków. W rozwiązaniu tych problemów istotną rolę odgrywa produkcja piasków i żwirów filtracyjnych.
 
 
Spółdzielnia jest jednym z większych producentów piasku i żwiru filtracyjnego w kraju. Złoża kruszyw naturalnych w obrębie województwa opolskiego będące źródłem otrzymywania piasków i żwirów  filtracyjnych , oznaczają się szczególną jakością , ponieważ zawartość krzemionki  waha się w granicach 92-98 % oraz małą zawartością tlenku wapniowego (CaO)  i magnezowego (MgO) jak również żelaza aktywnego i związków siarki.
 
Piaski i Żwiry filtracyjne produkujemy zgodnie z  PN-91/B-06716. 
 
Specjalizujemy się również w produkcji kruszywa budowlanego, przeznaczonego m.in. do produkcji mieszanek i zapraw betonowych, produkcji kostki brukowej ,elementów budowlanych itp.
 

 

 

 

 

 

 • slajd_01.jpg
 • slajd_02.jpg
 • slajd_03.jpg
 • slajd_04.jpg
 • slajd_05.jpg
 • slajd_06.jpg
 • slajd_07.jpg
 • slajd_08.jpg
 • slajd_09.jpg
 • slajd_10.jpg
 • slajd_11.jpg
 • slajd_12.jpg