Produkcja


 

Kruszywa budowlane:
 
 piasek budowlany - 0,0 mm -  1,0 mm - zgodnie z PN–EN 12620 + A1: 2010 Kruszywa do betonu
 żwir do betonu - 1,4 mm -  4,0 mm - zgodnie z PN–EN 12620 + A1: 2010 Kruszywa do betonu
 żwir do betonu   - 2,0 mm -  8,0 mm - zgodnie z PN–EN 12620 + A1: 2010 Kruszywa do betonu
 żwir do betonu   - 8,0 mm - 16,0 mm - zgodnie z PN–EN 12620 + A1: 2010 Kruszywa do betonu
 piasek          - 0,0 mm -  1,0 mm - zgodnie z PN–EN 13043:2004/Ap1: 2010
 piasek          - 0,0 mm -  1,0 mm - zgodnie z PN–EN 13242 + A1: 2010  
 pospółka                              zgodnie z PN–EN 13242 + A1: 2010
 
Piaski i żwiry kwarcowe
Stosowane są jako materiał do wypełniania filtrów przy uzdatnianiu wód pitnych i technologicznych, oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych oraz drenów melioracyjnych.  
 
Piaski i żwiry filtracyjne
Produkujemy zgodnie z  PN – 91 B – 06716 Piaski i żwiry filtracyjne
 
 piasek filtracyjny - 0,50 mm - 0,80 mm
 piasek filtracyjny - 0,80 mm - 1,40 mm
 piasek filtracyjny - 1,40 mm - 2,00 mm
 
 żwir filtracyjny -  2,0 mm -  4,0 mm
 żwir filtracyjny -  4,0 mm -  8,0 mm
 żwir filtracyjny -  8,0 mm - 16,0 mm
 żwir filtracyjny - 16,0 mm - 32,0 mm
 

Asortyment

Granica przesiewu, %(m/m)

Rodzaj

Frakcja

mm

Przechodzi przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego

Mm

0,125

0,25

0,5

0,8

1,4

2,0

4,0

8,0

16,0

31,5

63,0

Piasek

0,25 – 0,5

0-5

0-15

85-100

-

100

-

-

-

-

-

-

0,5 – 0,8

-

0-5

0-15

90-100

-

100

-

-

-

-

-

0,8 – 1,4

-

-

0-5

0-15

90-100

100

-

-

-

-

-

1,4 – 2,0

-

-

-

0-5

0-15

90-100

100

-

-

-

-

Żwir

2,0 – 4,0

-

-

-

-

-

0-10

90-100

100

-

-

-

4,0 – 8,0

-

-

-

-

-

-

0-10

90-100

100

-

-

8,0 – 16,0

-

-

-

-

-

-

-

0-10

90-100

100

-

16,0 – 32,0

-

-

-

-

-

-

-

-

0-10

90-100

100

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po ustaleniu z odbiorcą wymagań technicznych istnieje możliwość produkcję piasków i żwirów filtracyjnych o składzie ziarnowym innym niż podano w tabeli.
 
 
Piasek i żwir może być sprzedawany luzem lub na życzenie klienta może być konfekcjonowany w następujące opakowania:
 - worki 25 kg – na palecie (Euro rozmiar) – max 1 tona na palecie
 - worki 50 kg – na palecie (Euro rozmiar) – max 1 tona na palecie
 - worki typu Big Bag 1 Tona 
 

 

 • slajd_01.jpg
 • slajd_02.jpg
 • slajd_03.jpg
 • slajd_04.jpg
 • slajd_05.jpg
 • slajd_06.jpg
 • slajd_07.jpg
 • slajd_08.jpg
 • slajd_09.jpg
 • slajd_10.jpg
 • slajd_11.jpg
 • slajd_12.jpg